HOME

thinkdata

Απαντήσεις στα επιχειρηματικά ερωτήματα μέσω απεικόνισης των δεδομένων σε λογικές ενότητες κατανοητές για τους χρήστες.

Εξαγωγή γνώσης για επαναχρησιμοποίηση / συντήρηση / «απόσυρση» των δεδομένων, μέσω του μετασχηματισμού τους και την δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την λήψη αποφάσεων και κατάλληλων ενεργειών.

Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις ανθρώπινου δυναμικού στην άριστη χρήση των δεδομένων.

Ενοποίηση δεδομένων διαφορετικών πηγών και συσχετισμό δεδομένων, παρέχοντας στους χρήστες, πληροφορία οργανωμένη σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών.

thinkdata-services

Τα δεδομένα που υπάρχουν στο σύνολο μιας επιχείρησης και αποτελούν ιδιοκτησίας της, ταυτόχρονα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αν αυτά χρησιμοποιηθούν και αναλυθούν κατάλληλα, για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που οδηγούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Η thinkdata είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την διαχείριση δεδομένων, ξεκινώντας από την καταχώρηση αυτών μέσω της χρήσης ERP και CRM και στην συνέχεια με την ανάλυση τους, αναδεικνύοντας κρίσιμες, χρήσιμες και δομημένες πληροφορίες για κάθε επιχείρηση.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, υλοποίησης και παραμετροποίησης Softone ERP, CRM.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εξόρυξη δεδομένων (από οποιαδήποτε εφαρμογή και αν προέρχονται), όχι μόνο όσον αφορά την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού πλήθους διαφορετικών πληροφοριών κάθε φορά, αλλά και στην καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο που κάθε εφαρμογή ή σύστημα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί.

Εκτός από τα παραδοσιακά δεδομένα (ERP,CRM) τα τελευταία χρόνια παρέχονται επίσης αδόμητα δεδομένα από τα ψηφιακά και κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση. Προτείνουμε και δημιουργούμε στρατηγικές, που θα εξετάζουν πώς οι πληροφορίες θα συλλέγονται, αποθηκεύονται, επιλέγονται, μετασχηματίζονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως μέσο για την μέγιστη αποτελεσματικότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Εξειδικευμένα σεμινάρια Data Warehouse, Δεικτών αποδοτικότητας

cube -01 (1)
 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη
 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή
 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
  να συλλέγουν, να παρατηρούν και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik
 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών
  τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων
 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό,
  με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για
  Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήση πακέτου δεικτών
  «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών
 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Thinkdata Corporate Insight πακέτοδεικτών (KPI’s)
  on-line ενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας,
  σε Microsoft περιβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics, Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα
Mobile Services x 2 (1) (1)
 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
 • Εκπαίδευση χρηστών
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη
 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές
  πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή
 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
  να συλλέγουν, να παρατηρούν
  και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την
  χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik
 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών
  τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων
 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό
  οργανισμό,
  με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για
  Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήση 
  πακέτου δεικτών
  «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών
 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Thinkdata Corporate Insight πακέτο δεικτών (KPI’s)
  on-lineενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας,
  σε Microsoft περιβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics,
  Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα

team

Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του ERP, CRM, Business Intelligence, Analytics, KPIs και σχεδιασμό DWH είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε σε ποιο βαθμό μια εταιρεία μπορεί να παρέχει τα σωστά δεδομένα στους κατάλληλους ανθρώπους.

Η εμπειρία μας προέρχεται από όλες τις μεγάλες βιομηχανίες τόσο για ελληνικές όσο και για πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε έργα όπως:

bullet1

Project management in all business information system projects

bullet2ERP, CRM, LOGISTICS, RETAIL

bullet3

Migration using Web Services

bullet4Budgeting Planning Forecasting application

bullet3Enterprise Data Warehouse for data Integration and Migration

bullet2Enterprise dashboards and analytics

bullet1Sales, Marketing and Financial BI Reporting

bullet3

KPIs

sinergases-section

Partneships 248x60
Partneships_Img_Home_420
Οι συνεργασίες μας
Το μυστικό της επιτυχίας μας

Η ομάδα της Thinkdata βασισμένη στην πολυετή εμπειρία της και με τις επιλεγμένες συνεργασίες μας, δίνουμε στην εταιρεία σας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ανακαλύψτε τον τρόπο της Thikdata.

thinkdata-news

Evergreen/Dall-E 3
AI’s potential is immense, but it will only be realized when AI systems and the people who make them can reach and maintain trust.Read More [...]
Δε, Μαΐ 27, 2024
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
Ubisoft, Sequence and Arbitrum are teamed up on Captain Laserhawk.
The Arbitrum Foundation and Sequence, with Ubisoft Labs, unveiled the Web3 gaming adventure Captain Laserhawk: the Eden Online Experience.Read More [...]
Δε, Μαΐ 27, 2024
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
Raamayan Ananda felt like social media was not built for community co-creation and incentive alignment. That prompted him to build Veme.Read More [...]
Δε, Μαΐ 27, 2024
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
AI line art depicting Elon Musk in black and white beside a robot whose head is spouting money against a teal background
xAI is expected to pump the money to enhance the capabilities of Grok and build an AI supercomputer to train and run its next version.Read More [...]
Δε, Μαΐ 27, 2024
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
VentureBeat/Ideogram
The bottom line on prompt injection: Take it seriously and minimize the risk, but don’t let it hold you back. Read More [...]
Κυ, Μαΐ 26, 2024
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat

 

thinkdata pc, 12 Ilektras str., GR-15122 Marousi, e: ask@thinkdata.gr, t: +30(210)6209723

Send Message

Digital or Customer Analytics

 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων

Data expert personnel development

 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό, με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήσηπακέτου δεικτών «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών

Budgeting, Planning and Forecasting Applications

 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Providing insights with creative visualization

 • Thinkdata Corporate Insight πακέτοδεικτών (KPI’s)
  on-lineενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας, σε Microsoftπεριβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics, Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα

Business intelligence and ad hoc reporting solutions

 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συλλέγουν, να παρατηρούν και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik

Data Warehouse design & implementation

 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένωναπό διαφορετικές πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή

Soft1 ERP,CRM,Mobile Implementation

 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
  Εκπαίδευση χρηστών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη