HOME

thinkdata

Απαντήσεις στα επιχειρηματικά ερωτήματα μέσω απεικόνισης των δεδομένων σε λογικές ενότητες κατανοητές για τους χρήστες.

Εξαγωγή γνώσης για επαναχρησιμοποίηση / συντήρηση / «απόσυρση» των δεδομένων, μέσω του μετασχηματισμού τους και την δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την λήψη αποφάσεων και κατάλληλων ενεργειών.

Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις ανθρώπινου δυναμικού στην άριστη χρήση των δεδομένων.

Ενοποίηση δεδομένων διαφορετικών πηγών και συσχετισμό δεδομένων, παρέχοντας στους χρήστες, πληροφορία οργανωμένη σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών.

thinkdata-services

Τα δεδομένα που υπάρχουν στο σύνολο μιας επιχείρησης και αποτελούν ιδιοκτησίας της, ταυτόχρονα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αν αυτά χρησιμοποιηθούν και αναλυθούν κατάλληλα, για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που οδηγούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Η thinkdata είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την διαχείριση δεδομένων, ξεκινώντας από την καταχώρηση αυτών μέσω της χρήσης ERP και CRM και στην συνέχεια με την ανάλυση τους, αναδεικνύοντας κρίσιμες, χρήσιμες και δομημένες πληροφορίες για κάθε επιχείρηση.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, υλοποίησης και παραμετροποίησης Softone ERP, CRM.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εξόρυξη δεδομένων (από οποιαδήποτε εφαρμογή και αν προέρχονται), όχι μόνο όσον αφορά την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού πλήθους διαφορετικών πληροφοριών κάθε φορά, αλλά και στην καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο που κάθε εφαρμογή ή σύστημα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί.

Εκτός από τα παραδοσιακά δεδομένα (ERP,CRM) τα τελευταία χρόνια παρέχονται επίσης αδόμητα δεδομένα από τα ψηφιακά και κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση. Προτείνουμε και δημιουργούμε στρατηγικές, που θα εξετάζουν πώς οι πληροφορίες θα συλλέγονται, αποθηκεύονται, επιλέγονται, μετασχηματίζονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως μέσο για την μέγιστη αποτελεσματικότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Εξειδικευμένα σεμινάρια Data Warehouse, Δεικτών αποδοτικότητας

cube -01 (1)
 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη
 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή
 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
  να συλλέγουν, να παρατηρούν και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik
 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών
  τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων
 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό,
  με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για
  Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήση πακέτου δεικτών
  «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών
 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Thinkdata Corporate Insight πακέτοδεικτών (KPI’s)
  on-line ενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας,
  σε Microsoft περιβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics, Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα
Mobile Services x 2 (1) (1)
 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
 • Εκπαίδευση χρηστών
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη
 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές
  πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή
 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
  να συλλέγουν, να παρατηρούν
  και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την
  χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik
 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών
  τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων
 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό
  οργανισμό,
  με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για
  Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήση 
  πακέτου δεικτών
  «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών
 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Thinkdata Corporate Insight πακέτο δεικτών (KPI’s)
  on-lineενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας,
  σε Microsoft περιβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics,
  Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα

team

Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του ERP, CRM, Business Intelligence, Analytics, KPIs και σχεδιασμό DWH είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε σε ποιο βαθμό μια εταιρεία μπορεί να παρέχει τα σωστά δεδομένα στους κατάλληλους ανθρώπους.

Η εμπειρία μας προέρχεται από όλες τις μεγάλες βιομηχανίες τόσο για ελληνικές όσο και για πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε έργα όπως:

bullet1

Project management in all business information system projects

bullet2ERP, CRM, LOGISTICS, RETAIL

bullet3

Migration using Web Services

bullet4Budgeting Planning Forecasting application

bullet3Enterprise Data Warehouse for data Integration and Migration

bullet2Enterprise dashboards and analytics

bullet1Sales, Marketing and Financial BI Reporting

bullet3

KPIs

sinergases-section

Partneships 248x60
Partneships_Img_Home_420
Οι συνεργασίες μας
Το μυστικό της επιτυχίας μας

Η ομάδα της Thinkdata βασισμένη στην πολυετή εμπειρία της και με τις επιλεγμένες συνεργασίες μας, δίνουμε στην εταιρεία σας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ανακαλύψτε τον τρόπο της Thikdata.

thinkdata-news

Colorful human and ai concept faces building something together
AI won't replace humans, just as supplements don't replace a healthy diet. But AI will strengthen operations and fill in critical gaps.Read More [...]
Σα, Σεπ 30, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
Why would anybody want to play that?
GamesBeat's Rachel Kaser sees the games industry has lost people in the last weeks, between widespread layoffs and high profile retirements.Read More [...]
Σα, Σεπ 30, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
Cinemark and RealGoodTouring are putting on a new kind of live gaming event that marries gameplay with stand-up comedy.Read More [...]
Σα, Σεπ 30, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
It's a big validation of Meta's open source approach toward generative AI, and indicates that open source can compete with the closed source.Read More [...]
Πα, Σεπ 29, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
The Journey is an anime film set in ancient Arabia.
In Saudi Arabia, young people are the perfect workforce for Manga Productions, a Riyadh company that is making anime, manga and games.Read More [...]
Πα, Σεπ 29, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat

 

thinkdata pc, 12 Ilektras str., GR-15122 Marousi, e: ask@thinkdata.gr, t: +30(210)6209723

Send Message

Digital or Customer Analytics

 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων

Data expert personnel development

 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό, με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήσηπακέτου δεικτών «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών

Budgeting, Planning and Forecasting Applications

 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Providing insights with creative visualization

 • Thinkdata Corporate Insight πακέτοδεικτών (KPI’s)
  on-lineενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας, σε Microsoftπεριβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics, Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα

Business intelligence and ad hoc reporting solutions

 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συλλέγουν, να παρατηρούν και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik

Data Warehouse design & implementation

 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένωναπό διαφορετικές πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή

Soft1 ERP,CRM,Mobile Implementation

 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
  Εκπαίδευση χρηστών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη