HOME

Απαντήσεις στα επιχειρηματικά ερωτήματα μέσω απεικόνισης των δεδομένων σε λογικές ενότητες κατανοητές για τους χρήστες.

Εξαγωγή γνώσης για επαναχρησιμοποίηση / συντήρηση / «απόσυρση» των δεδομένων, μέσω του μετασχηματισμού τους και την δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την λήψη αποφάσεων και κατάλληλων ενεργειών.

Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις ανθρώπινου δυναμικού στην άριστη χρήση των δεδομένων.

Ενοποίηση δεδομένων διαφορετικών πηγών και συσχετισμό δεδομένων, παρέχοντας στους χρήστες, πληροφορία οργανωμένη σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών.

thinkdata-services

Data has become a major asset for the company of the 21st century.

thinkdata is a company that focuses on business growth through data management. Analyzing data, up to the point of re-use, or data withdrawal.

We provide specialized consulting services on data value extraction not only in terms of exporting the largest possible information each time, but we are also capable of guiding you through the data creation phase providing our input on how each application or system should be set.

thinkdata can help you build a strategy that will address how data will be captured and stored, selected, transformed, and then used as a means towards efficiency.

Since traditional transactional data is lately appended with semantics, which each customer avidly provides through digital media usage or taking part in loyalty schemes for instance, thinkdata has spotted the need for a holistic approach as far as data is concerned.

Data Warehouse and KPIS Seminars.

Our offering includes the below services:

cube -01 (1)
 • Analysis & Implementation
 • User Training
 • Consulting Services
 • Support
 • Analysis, Development & DW design
 • Data Integration from different sources with the usage of ETL process
 • Data transformation in Business View
 • Method development allowing businesses to gather, view and visualize data.
 • Report designing through the tools of Power BI, BO, COGNOS, QLIK.
 • Specialized information with the use of mathematical formulas for data correlation.
 • Seminars in cooperation with a certified educational team, aiming to assimilate chief staff data driven decisions.
 • Seminars of assimilation and familiarity to the usage of “think data corporate insight KPI’S” tool.
 • Seminars aiming at the development of solutions concerning data warehouse and ETL activities.
 • Analysis, Design & application development
 • PnL, Cash Flow, Financial Reporting
 • Thinkdata Corporate insight (KPI’s) tool.
 • On-line reporting from different data sources, through a Microsoft environment.
 • Visualization through Microsoft Power BI, Qlik.
 • Financial, commercial, marketing, logistics, retail, e-shop, social.
 • Direct adaptation to each commercial activity.

 

Mobile Services x 2 (1) (1)
 • Analysis & Implementation
 • User Training
 • Consulting Services
 • Support
 • Analysis, Development & DW design
 • Data Integration from different sources with
  the usage of ETL process
 • Data transformation in Business View
 • Method development allowing
  businesses to gather,
  view and visualize data.
 • Report designing through the tools
  of Power BI, BO, COGNOS, QLIK.
 • Specialized information with the
  use of mathematical
  formulas for data correlation.
 • Seminars in cooperation with a certified
  educational team, aiming
  to assimilate chief staff data driven decisions.
 • Seminars of assimilation
  and familiarity
   to the usage of “think data corporate
  insight KPI’S” tool.
 • Seminars aiming at the development
  of solutions
  concerning data warehouse and ETL activities.
 • Analysis, Design & application development
 • PnL, Cash Flow, Financial Reporting
 • Thinkdata Corporate insight (KPI’s) tool.
 • On-line reporting from different data sources,
  through a Microsoft environment.
 • Visualization through Microsoft Power BI, Qlik.
 • Financial, commercial, marketing, logistics,
  retail, e-shop, social.
 • Direct adaptation to each commercial activity.

team

We are a team that recognizes how far a company can go providing the right data to the appropriate people, with more than 15 years of experience in the fields of Business Intelligence, Analytics, KPIs, CRM, DWH design and implementation, and general data value extraction.

Our experience derives from all major industries both for Greek and multinational companies located in Greece and abroad, taking part in projects like:

bullet1

Project management in all business information system projects

bullet2ERP, CRM, LOGISTICS, RETAIL

bullet3

Migration using Web Services

bullet4Budgeting Planning Forecasting application

bullet3Enterprise Data Warehouse for data Integration and Migration

bullet2Enterprise dashboards and analytics

bullet1Sales, Marketing and Financial BI Reporting

bullet3

KPIs

sinergases-section

Partneships 248x60
Partneships_Img_Home_420
Partnerships 
The key element for Growth
The team of Thinkdata is based on its own “know how” and on its unique partnerships, which provide to the company a competitive advantage. Lets explore the Thikdata way.

thinkdata-news

Colorful human and ai concept faces building something together
AI won't replace humans, just as supplements don't replace a healthy diet. But AI will strengthen operations and fill in critical gaps.Read More [...]
Sat, Sep 30, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
Why would anybody want to play that?
GamesBeat's Rachel Kaser sees the games industry has lost people in the last weeks, between widespread layoffs and high profile retirements.Read More [...]
Sat, Sep 30, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
Cinemark and RealGoodTouring are putting on a new kind of live gaming event that marries gameplay with stand-up comedy.Read More [...]
Sat, Sep 30, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
It's a big validation of Meta's open source approach toward generative AI, and indicates that open source can compete with the closed source.Read More [...]
Fri, Sep 29, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat
The Journey is an anime film set in ancient Arabia.
In Saudi Arabia, young people are the perfect workforce for Manga Productions, a Riyadh company that is making anime, manga and games.Read More [...]
Fri, Sep 29, 2023
Source: http://feeds.venturebeat.com/VentureBeat

 

thinkdata pc, 12 Ilektras str., GR-15122 Marousi, e: ask@thinkdata.gr, t: +30(210)6209723

Send Message

Digital or Customer Analytics

 • Εξειδικευμένη πληροφορία με την χρήση μαθηματικών τύπων για την εύρεση κρίσιμων συσχετίσεων

Data expert personnel development

 • Σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό, με στόχο την αφομοίωση από τα στελέχη, της ανάγκης για Data Driven Decisions
 • Σεμινάρια αφομοίωσης και εξοικείωσης στην χρήσηπακέτου δεικτών «Thinkdata Corporate Insight KPI’s»
 • Σεμινάρια ανάπτυξης λύσεων
 • Data Warehouse και ETL διαδικασιών

Budgeting, Planning and Forecasting Applications

 • Ανάλυση,
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Κέρδη-Ζημιές
 • Ταμειακή Ροή
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Providing insights with creative visualization

 • Thinkdata Corporate Insight πακέτοδεικτών (KPI’s)
  on-lineενημέρωση από διαφορετικές πηγές πληροφορίας, σε Microsoftπεριβάλλον.
 • Απεικόνιση μέσω MicrosoftPowerBI, Qlik
  Χρηματοοικονομικά ,Εμπορικά, Marketing, Logistics, Retail, e-shop, social
 • Άμεση προσαρμογή σε κάθε εμπορική δραστηριότητα

Business intelligence and ad hoc reporting solutions

 • Ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συλλέγουν, να παρατηρούν και να παρουσιάζουν δεδομένα
 • Σχεδιασμός αναφορών με την χρήση εργαλείων PowerBi,Bo,Cognos,Qlik

Data Warehouse design & implementation

 • Ανάλυση, Ανάπτυξη & σχεδιασμός DW
 • Ενοποίηση δεδομένωναπό διαφορετικές πηγές με χρήση ETL διαδικασιών
 • Μετασχηματισμός πληροφορίας σε επιχειρηματική μορφή

Soft1 ERP,CRM,Mobile Implementation

 • Ανάλυση & Παραμετροποίηση
  Εκπαίδευση χρηστών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργίας λογισμικού
 • Υποστήριξη